Регистрацията за участие в семинарите на 22 и 23.04.2014г. приключи.